Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

biomehanika, interdisciplinarna struka koja se bavi primjenom mehaničkih zakona na živi organizam. Spada u područja biofizičkih struka. Nastala je izdvajanjem iz funkcijske anatomije, fiziologije i bolesti lokomotornog sustava, te fizike, odnosno tehničkih struka. Danas se primjenjuje u mnogim medicinskim specijalnostima i dijeli na: biomehaniku u užem smislu riječi, biotehniku („biomechanical engineering") i već potpuno odijeljenu struku ergonomiju. U odnosu na lokomotorni sustav, postoji nekoliko smjerova u kojima se odvijaju biomehanička istraživanja s kliničkom primjenom. To je funkcijska adaptacija u vezi s fiziološkim i promjenljivim naprezanjima u raznim područjima lokomotornog sustava, posebno u skeletu, te biološkim reakcijama uzrokovanim mehaničkim silama (opterećenjem). Ova istraživanja imaju veliku primjenu u tzv. sekundarnoj profilaksi. Biotehnika se razvila uglavnom iz ortopedske mehanike, tj. ortotike i protetike, te kirurške instrumentacije. Bavi se u prvom redu ispitivanjima fizičkih svojstava organa lokomotornog sustava, medicinskim instrumentima i aparatima, alentezama i ortopedskim pomagalima, te endoprotezama.