Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

biogeneza (princip biogeneze), biološki zakon prema kojemu živo biće može nastati samo od sebi sličnih roditelja (suprotno nekoć prihvaćenom principu abiogeneze, po kojemu bakterije mogu nastati od neživih organskih tvari).