Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Dahlgrenova kliješta, kirurški instrument, primjenjuje se u neurokirurgiji kod kraniotomije. Pomoću njih režu se koštani mostovi između trepanacijskih otvora. Na gornjem dijelu instrumenta nalazi se zubac pomoću kojeg se zakvači i reže kost. Zubac se pomiče na principu poluge, pritiskom na dva drška u donjem dijelu instrurnenta.