Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

daktiloskopija, kriminalistička metoda kojom se uzimaju, klasificiraju i registriraju crteži papilarnih linija dlanova i tabana. To je najsigurnija kriminalistička metoda za utvrđivanje identiteta živih i umrlih osoba. Papilarne linije najrazvijenije su na vršcima prstiju šaka pa su one za identifikaciju i najvažnije. Njihov izgled nepromijenjen je od rođenja do raspadanja kože, one su strogo individualne, omogućuju klasifikaciju prema oblicima i karakteristikama šara i njihov crtež je prenosiv na predmete koji se hvataju. Teorijsku osnovu za takvu identifikaciju dao je engleski lijećnik Francis Galton, a Ivan Vučetić je u Buenos Airesu razradio efikasan sistem registracije i klasifikacije otisaka prstiju i 1891. stvorio prvu daktiloskopsku zbirku.