Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Ebola-groznica, virusna bolest u ekvatorskoj Africi, Sudanu i Zairu. Ubraja se u grupu hemoragijskih groznica. Prenosi se i interhumano, kontaktom.