Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

ECHO-virusi (Echovirusi, engl. Enteric cytopathogenic human orphan viruses), spadaju u skupinu RNA-virusa s kubičnom simetrijom, porodice Picornaviridae, roda Enterovirusi. Niz serotipova (1-34) veličine oko 20 do 25 nm, kultiviraju se u stanicama ljudskog embrija i bubrega rezus-majmuna a neki i u HeLa; različito osjetljivi na toplinu ali se u ključaloj vodi unište; kozmopoliti su. Uzrokuju najčešće supkliničku infekciju - serozni meningitis, gastroenteritičke smetnje, akutna respiracijska oboljenja, makulopapulozne osipe, endemičnu mijalgiju, karditis, blagi tip poliomijelitisa. Za etiološku dijagnozu uzimaju se uzorci brisa grla, stolice ili likvor. Serološka dijagnoza postavlja se reakcijom neutralizacije, fiksacijom komplementa i inhibicijom hemaglutinacije.