Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Ibn an-Nafis (oko 1210-1288), arapski liječnik i medicinski pisac, bolnički liječnik u Kairu. Otkrio mali optok krvi, no to je otkriće bilo zaboravljeno. Pisao komentare djelima grčkih i arapskih medicinskih klasika. Njegova knjiga „Mudžiz al-Quanunˮ dugo je bila jedan od osnovnih medicinskih priručnika islamskih naroda.