Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

ideje odnosa, psihički poremećaj u procesu mišljenja. Takve patološke, → sumanute misli, podloga su za pogrešno i svojevoljno tumačenje. Bolesnik dovodi u vezu sa sobom sve događaje koje zamjećuje oko sebe - što drugi govore i šapću, sporazumijevaju se, namiguju, nakašljavaju se iza njegovih leđa, o njemu se dogovaraju. O njemu govore prolaznici, na njega se odnose emisije na TV i radiju, a nerijetko je sve to usmjereno protiv njega. Najčešće se ideje odnosa susreću u shizofrenih bolesnika, u prvom redu paranoidnih.