Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

jagodična kost (sponična kost, os zygomaticum), čini podlogu jagodice lica. Ima tri strane: prednju, orbitalnu i temporalnu a s čeonim i temporalnim izdancima nadovezuje se na istoimene kosti. Temporalni izdanak sa zigomatičnim izdankom temporalne kosti oblikuje zigomatični luk (arcus zygomaticus).