Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

njega bolesnika, briga i skrb za liječenje bolesnika bez ljekovitih sredstava sa svrhom ponovnog postizanja zdravlja. Pažljiva njega mora se ukazivati i bolesnicima koji boluju od neizlječivih bolesti; tada je svrha u postizanju boljeg subjektivnog osjećanja bolesnika, zadovoljstva te u sprečavanju pojava kao što su dekubitus, faktor itd. Može se provoditi u bolnici i u bolesnikovoj kući. Uključuje i pažljivo usklađivanje okoline i psihološke faktore. Osobe koje njeguju bolesnika moraju biti poučene da uređuju krevet (pravljenje praznog kreveta, mijenjanje posteljine ispod nepokretnog bolesnika), presvlače bolesnika, postavljaju ga u određene položaje, da ga okreću, prenose, da mu pomognu pri ustajanju nakon dužeg ležanja itd. Pri ukazivanju njege valja se služiti raznim pomagalima i priborom za njegu bolesnika: bubrežaste zdjelice, posude za nuždu i skupljanje mokraće, zračni koluti za zaštitu od dekubitusa, štitnici itd. Toaleta bolesnika može se obavljati u krevetu ili u kupaonici, a zahtijeva i posebne postupke u određenim stanjima.