Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kanila, cijev od metala, gume, plastične tvari, različita oblika, ovisno o primjeni (venska, trahealna, torakalna itd.). Katkad je teško razgraničiti pojam kanile od drugih cijevastih instrumenata (igla, kateter, troakar), jer su često sinonimi. Arterijska kanila (k. „wash out"), plastična cjevčica s nastavkom za ispiranje, a služi za mjerenje arterijskog tlaka. Bellocgova kanila služi za stražnju tamponadu nosa; Cushingova ventrikulska (moždana) kanila, igla s tupim vrhom i otvorima sa strane, a koristi se za punkciju mozga i moždanih komora; Trendelenburgova kanila, trahealna kanila od gume, s manšetom ili bez nje: Rugheimerova kanila, plastična trahealna kanila, ima ugrađene čeličnu i niskotlačnu spiralu; trahealna kanila, lučno savijena cijev od raznog materijala (srebro, lateks, mineralizirana guma, polietilen itd.); → troakar; Straussova kanila, deblja igla s metalnim krilcima, a koristi se za venepunkciju; venska kanila, metalna igla ili plastična cjevčica s metalnim uloškorn koji je pri vrhu oštar. Plastična kanila manje iritira stijenku vene od metala. Duže plastične kanile koriste se i kao venski kateteri (npr. kateter za centralne vene).