Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

meloterapija (muzikoterapija), liječenje glazbom. Primjenjivala se još u antičkoj medicini, a u psihičkih bolesnika i preporučivala, osobito u depresivnih. U novije doba i ova pomoćna okupacijska metoda našla se u psihijatrijskom liječenju (aktivno i pasivno sudjelovanje). Posebno se rabi u rehabilitaciji. Kako je glazba sastavni dio čovjekova duhovnog života a i potreba u doživljavanju, nije posve ispitano što djeluje terapijski - ritam, melodija, odraz u slušaocu ili što drugo. U praksi, mnogo se primjenjuje u katatonih, depresivnih i mentalno retardiranih osoba, uz ritmičko plesanje i zborno pjevanje.