Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

ruka (extremitas superior), gornji ekstremitet koji se sastoji od nadlaktice (brachium), podlaktice (antebrachium) i šake (manus). Granicu između nadlaktice i trupa čini linija koja prolazi donjim rubom hvatišta velikoga prsnog mišića za humerus, dok se granica između podlaktice i nadlaktice nalazi oko 3cm poviše lakta. Osnovu nadlaktice čini humerus. Njega oblažu prednja i stražnja skupina mišića. Na medijalnoj strani nadlaktice prednja skupina mišića oblikuje brazdu (sulcus musculus bicipitis brachii medialis) u kojoj se nalaze arteria brachialis, venae brachiales, nervus medianus, nervus ulnaris, te dijelom kutani ogranci za kožu medijalne strane nadlaktice i podlaktice. Sa stražnje strane humerusa između hvatišta glava tricepsa, nalazi se žlijeb kojim prolazi radijalni živac. Podlaktica seže od lakta pa do zamišljene kružne linije tik poviše glavice ulne, koja je dijeli od šake. Koštanu osnovu čine medijalno smještena lakatna kost (ulna), dok se lateralno nalazi palčana kost (radius). Kosti su međusobno spojene vezivnom opnom (membrana interossea antebrachii), a pokrivene su prednjom, lateralnom i stražnjom skupinom mišića. Krvne žile nadlaktice granaju se na podlaktici u radijalnu i ulnarnu granu, radijalni i ulnarni živac smješteni su na istoimenim stranama podlaktice, dok se nervus medianus nalazi na prednjoj strani. Šaka se sastoji od korijena, koji seže distalno do os pisiforme, i od šake u užem smislu riječi koju čine njezini preostali distalni dijelovi. Koštanu osnovu čine kosti ručja, doručja i prstiju koji su pokriveni mišićima i dijelom tetivama mišića podlaktice. Prednja, palmarna strana čini dlan, a sa stražnje strane nalazi se hrbat (dorsum manus). Krvne žile i živci s podlaktice nastavljaju se na šaku.