Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

šav kože, može biti pojedinačni i produžni. Pojedinačni šav šije se na više načina: 1. čvorni šav, ulazni i izlazni ubod oštre igle čini se okomito na kožu oko 0,5 cm od ruba rane na udaljenosti 0,5-1 cm od najbližeg šava i potom dvostruko zauzla; 2. čvorni šav s dvostrukom niti, dvostruki probod kože (udaljenost 3-4mm) sa svake strane, vrlo blizu ruba; 3. vertikalni madracni šav (→ madracni šav); 4. šav s kopčom (→ kopča, → stapler); 5. horizontalni U-šav., četveroredni šav, probod jednog i drugog ruba rane i zatim na udaljenosti od 1 cm povrat šava na početnu stranu; 6. oterećujući šav, stavlja se onda kad su rubovi rane pod jakom napetosti. Ima oblik vertikalnoga madracnog ili horizontalnog U-šava, samo se prije zauzlavanja stavi pod šivaću nit smotuljak gaze, olovna ili plastično-gumena pločica. Produžni šav je u većini slučajeva isti kao i pojedinačni, samo se zauzla tek na završetku šivanja; 1. produžni Kürschnerov šav je isti kao čvorni šav; 2. produžni horizontalni madracni šav je isti kao horizontalni U-šav; 3. produžni vertikalni madracni šav je isti kao vertikalni U-šav; 4. intrakutani šav, produžni šav koji se čini tankom žicom ili najlonskom niti, a iglom se probode samo korij, naizmjence s jedne pa s druge strane u malenim razmacima. Kad se šav završi, zategne se šivaća nit s jedne i s druge strane, a nakon toga se epidermis besprijekorno adaptira.