Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

babica (primalja, akušerka), osoba ženskog spola, priučena ili izučena za provedbu perinatalne skrbi žene, tj. nadzor trudnoće, vodenje porođaja i skrb novorođenčeta. Danas su to medicinske sestre srednje ili više stručne spreme.