Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Yersin, Alexandre (1863-1943), francuski mikrobiolog i specijalist za tropske bolesti. Suradnik Pasteurova instituta u Parizu i kasnije njegov počasni direktor, inspektor Pasteurovih instituta u Indokini. Neovisno o Kitasatu, pronašao uzročnika kuge te uveo seroterapiju u liječenju te bolesti. U Hanoju osnovao najvažniji evropski nastavni centar na Dalekom istoku.