Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

zadržani pobačaj (abortus retentus, engl. missed abortion), pojava kad se zametak ili plod prestaju razvijati, i nastupi njegova smrt, a maternica ne izbaci odumrli plod. Uzroci su vrlo različiti, poput mnogobrojnih uzroka spontanih pobačaja. Žena prestaje osjećati micanje čeda, maternica je manja nego što odgovara trajanju trudnoće, kucaj čedinjeg srca se ne čuje, na ultrazvučnom pregledu ne vidi se srčani rad fetusa, čest je karakteristični položaj kralješnice i trupa. Takvu trudnoću treba dovršiti, jer se duljim zadržavanjem odumrla ploda može razviti poremetnja zgrušavanja majčine krvi (diseminirana intravaskularna koagulacija). Poseban oblik rano zadržanog pobačaja je anernbrijska trudnoća, kada se oplođeno jajašce razvija u ovojnici, bez zametka.