Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

cestode (trakavice, pantljičare, ojadjelice), crvi, članovi podrazreda Cestoda (razred Cestoidea, kolo Plathelminthes). Odrasli su crvi u obliku trake (stoga trakavice), paraziti su probavnog sustava, najčešće tankog crijeva kralješnjaka, njihovoga konačnog domaćina. Imaju glavu (scolex) s organima za pričvršćivanje na koju se nastavlja nečlankoviti vrat (collum), a trup (strobila) sastavljen je od člančića (proglotides), veličine od nekoliko milimetara do nekoliko metara. Ličinke različita oblika žive i razvijaju se u raznim organima i tkivima, najčešće u mesu prijelaznih domaćina, koji su hrana konačnih domaćina. Cestoda ima 10 redova a 2 su važna za čovjeka: red Cyclophyllidae, rod Taenia s vrstama T. solium (svinjska trakavica) i T. saginata (govedska trakavica), rod Hymelopis s vrstom H. nana (patuljasta trakavica), rod Echinococcus s vrstom E. granulosus (pasja trakavica). Red Pseudophyllidae, rod Diphyllobothrium s vrstom D. latum (riblja trakavica).