Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Čateške Toplice, balneo-klimatsko lječilište u Sloveniji, smješteno u aluvijalnoj dolini rijeke Save ispod obronka Gorjanaca, nedaleko od Brežica, na nadmorskoj visini 142m. Klima je blaga subalpska, ali s utjecajem mediteranske. Voda je akratoterma, temperature 57,2°C, mineralizacija je 335mg/L, a karakterizirana je kao kalcijska, magnezijska hidrokarbonatna s koncentracijom aktivnosti uslijed radona od oko 48,8Bq/L. Indikacije: reumatske, upalne (osobito ankilozantni spondilitis), degenerativne i ženske bolesti te bolesti metabolizma. Provode se posebni programi edukacije, rekreacije aktivnog odmora i sportske rekreacije.