Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

čedo, donošeno, dijete rođeno na vrijeme. Normalno trajanje trudnoće ili gestacije iznosi 40 tjedana ili 280 dana. Gestacijska se dob novorođenčeta računa od prvog dana posljednje menstruacije majke do rođenja. Donošeno ili na termin rođeno novorođenče jest ono kad je porođaj uslijedio između navršenog 37. tjedna do kraja 42. tjedna trudnoće (259-293 dana). Donošenost čeda mjeri se i prema porođajnoj masi. Novorođenče može biti eutrofično, hipotrofično i hipertrofično. Ako je tjelesna masa novorođenčeta manja od 10 percentila prema standardima za odgovarajuću gestacijsku dob, dijete je hipotrofično. Novorođenče s porođajnom masom između 10 i 90 percentila je eutrofično, a iznad 90 percentila hipertrofično.