Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

id (ono) u psihodinamici, jedan od triju stupnjeva strukture ličnosti, uz → ego (jastvo) te → nad-ja (super-ego). Id (ono) predstavlja nagonski, nesvjesni dio ličnosti koji upravlja nagonima, premda je prema Freudu manje organiziran od instinkata. Borba između ega i ida na nesvjesnoj razini, uz kontrolu (strogu ili manje strogu) superega, dovodi do djelovanja pojedine ličnosti. Id se smatra glavnim izvorom psihičke energije, topički pripada nesvjesnom, a dinamički je partner egu i superegu. Id nastoji zadovoljiti princip užitka (njem. Lustprinzip), čemu se, već prema realnoj situaciji ili moralno-etičkoj dilemi, suprotstavljaju ego ili superego. Inače, glavni regulator čovjekove prilagodbe je ego, koji održava ravnotežu između nagonskog, realnog i etičkog bića.