Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

metalna šina, udlaga, kruta ili pokretna naprava koja služi za imobilizaciju ruke, noge, donje čeljusti, zuba itd. Abdukcijska udlaga, kostur je građen od Cramerovih šina (udlaga za imobilizaciju i elevaciju ruke). Angleova metalna šina, imobilizacijska naprava građena od metalnih omča za zube, a primjenjuje se kod prijeloma mandibule; Böhlerove udlage: 1. metalna šina za prst, građena je od žice u obliku slova T; 2. metalna šina za nogu, građena je kao Braunova udlaga s koloturima (ekstenzijski aparat); 3. metalna šina za ruku, građena je na principu abdukcijske udlage uz koloture (ekstenzijski aparat); Braunova metalna šina, kostur je građen od metalnih šipki. Služi za imobilizaciju i elevaciju nogu; Cabotova metalna šina, kostur je građen od metalnih šipki, služi za imobilizaciju noge u blagoj fleksiji koljena (transportna imobilizacija); Cramerova metalna šina, građena je od savitljive žice različite širine i duljine. Služi kao transportna udlaga za udove; Thomasova metalna šina služi za transportnu imobilizaciju noge i ruke, a građena je od obruča sa sklopkom ili bez nje i dvije dijametralno položene šipke. Može se izvoditi i ekstenzija; Tobrukova metalna šina, kombinacija Thomasove udlage i sadrenog zavoja. Upotrebljava se za ekstenzijsku imobilizaciju; zglobne metalne pokretne udlage služe za rasterećenje zgloba kod slabosti mišića.