Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Milesova operacija (Quenuova operacija), radikalna abdominalna-perinealna amputacija rektuma; izvodi se kod operabilnog raka rektuma u 2 akta. U prvom aktu (laparotomija) procijeni se operabilnost (lokalna situacija, limfni čvorovi, jetra), zatim se ispreparira i mobilizira aboralna sigma i dostupni rektum, poprečno presiječe sigma, aboralni dio slijepo zatvori i potopi u malu zdjelicu, a oralni pretvori u unipolarni anus preter. U drugom aktu (perinealni pristup), cirkularnom incizijom oko anusa mobilizira se aboralni rektum i ekstirpira čitav preparat u cijelosti.