Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

nadlaktična kost (humerus), sastoji se od proksimalnog i distalnog kraja te dijafize (tijela). Na proksimalnom kraju nalazi se glava humerusa (caput humeri) koja se uzglobljava s lopaticom u ramenom zglobu. Ispod glave nalaze se anatomski i kirurški vrat, te dva izbočenja i grebena koja služe kao hvatišta mišića. Tijelo je trostrano prizmatično i služi kao hvatište mišića. Na distalnom kraju nalaze se dva konveksna zglobna tijela, trochlea i capitulum humeri, putem kojih se nnadlaktična kost uzglobljava s palčanom i lakatnom kosti. Uza zglobna tijela na distalnom kraju nalaze se postranične izbočine, koje služe kao hvatišta mišića.