Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Queckenstedtov znak (Tobey-Ayerov test), važan dijagnostički znak kojim se utvrđuje postoji li neka zapreka u kanalu kralješnice ili u bulbusu jugularne vene i sigmoidnom sinusu. Ako se u zdravih osoba izvrši pritisak na unutarnju jugularnu venu s jedne ili obiju strana, nastupa povećanje tlaka cerebrospinalne tekućine, koje iščezne prestankom pritiska na vrat. Kad postoji neka zapreka u kanalu kralješnice, kompresija na jugularnu venu ne utječe na tlak cerebrospinalne tekućine. Ovaj je test osobito važan u dokazivanju tromboze sigmoidnog sinusa ili jugularne vene što nastaje kao komplikacija akutnih i kroničnih procesa temporalne kosti. Perisinusni infekt ili apsces može izazvati lokalizirani flebitis, koji se zatim razvija u muralni (parijetalni), a zatim u opturacijski tromb vene ili venskog sinusa. Taj se tromb inficira i širi proksimalno ili distalno. Naposljetku omekšani i inficirani tromb, ili njegov dio, ulazi preko bulbusa jugularne vene u sam tok jugularne vene te u gornju šuplju venu ili se proširi preko transverzalnog sinusa u ostale venske sinuse endokranija. Na taj način infekcija dospije u cirkulacijski sustav i izazove septikemiju, odnosno septikopijemiju, i razvije se otogena sepsa. Queckenstedtov znak se izaziva pritiskom prstiju na unutarnju jugularnu venu na vratu u toku lumbalne punkcije. Ako je sigmoidni sinus prohodan, naglo se povisi tlak spinalne tekućine ali tog povišenja nema pritiskom na onu stranu vrata gdje je sigmoidni sinus začepljen. U tom je slučaju potreban hitan kirurški zahvat i terapija antibioticima i sulfonamidima.