Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

radij (Ra), prirodni radioaktivni kemijski element, atomni broj 88, at. masa 226. Vrlo je rijedak. Radioaktivnim raspadom preko međufaza pretvara se u olovo. Vrijeme poluraspada iznosi 1580 godina. Služi u nuklearnim istraživanjima i medicini (terapijski).