Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

šaka (manus), distalni dio ruke. Na šaci se razlikuju proksimalni dio, koji čini korijen šake, i ditalni dio - šaka u užem smislu riječi. Granicu između šake i podlaktice čini horizontalna linija koja prolazi neposredno iznad glavice lakatne kosti. Donja granica korijena šake prelazi horizontalnom linijom koja ide uz donji rub os pisiforme. Na korijenu šake nalazi se s prednje strane u gornjem dijelu tanka koža koja se prema dlanu podebljava. Potkožno tkivo s osjetnim živčanim ograncima i venama u gornjem dijelu nije razvijeno, a idući prema dlanu povećava se i čvrsto je priraslo uz fasciju. Fascija korijena šake se prema distalno podebljava i tvori čvrstu fibroznu svezu (retinaculum flexorum), ispod koje se nalazi karpalni kanal, kroz koji prolaze tetive površnog i dubokog fleksora prstiju i tetiva dugog pregibača palca. Između tih tetiva, koje su omotane sinovijskim vaginama, nalazi se nervus medianus. Na ulnarnom dijelu prednje strane korijena šake nalazi se Guyonov kanal kroz koji prolaze ulnarna arterija i palmarna grana nervus ulnarisa. Na radijalnom dijelu prednje strane korijena šake nalazi se radijalna arterija. gdje se može pipati bilo. Stražnji dio korijena šake pokriven je nešto debljom kožom nego palmarna strana, a potkožno masno tkivo slabo je razvijeno. Fascija je čvrsta i zadebljana u jednom dijelu gdje tvori retinaculum extensorum (ligamentum carpi dorsale). Fibrozni nastavci zajedno s ulnom i radijusom formiraju šest prostora - karpalne dorzalne kanale - kojima prolaze tetive ekstenzora. Šaka se nastavlja dalje s palmarne strane na dlan, a straga se nalazi dorsum manus. Koštanu osnovu ovog dijela čine metakarpalne kosti. Distalni dio šake formiraju prsti.