Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

tahiaritmija, ubrzan i nepravilan ritam srca, najčešće kao posljedica fibrilacije atrija kada se atrijski impulsi nepravilno prenose na ventrikul. Mogu je izazvati i ekstrasistole, koje se u tahikardiji nepravilno pojavljuju. Nad srcem se čuje ubrzan i nepravilan rad (apsolutna aritmija), a na periferiji se pipa ubrzan i nepravilan puls. Kod vrlo brza rada ventrikula neke kontrakcije mogu izbaciti neznatnu količinu krvi u aortu pa se ta kontrakcija na arterijama ne palpira kao pulsni val (frustrana kontrakcija). Razlika između broja kucaja registriranih auskultacijom nad prekordijem i broja zamijećenih pulsnih valova na perifernoj žili u jedinici vremena naziva se deficit pulsa.