Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

bacili, bakterije kraćeg ili dužeg, ravnog ili lagano savijenog štapićastog ili cilindričnog oblika, različite debljine; njihovi krajevi mogu biti šiljasti, zaobljeni (kao malj), ravni, konkavni ili konveksni; dijele se, okomito na svoju dužinu, na dva bacila; razmjeste se kao razbacane šibice, prsti rukavica, slova V, X, Y ili ostaju po dva zajedno (diplobacili) ili spojeni u lancu (streptobacili). Pogrešno se koristi naziv bacil umjesto bakterija.