Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

ubojstvo (homicidium), s krivičnopravnog gledišta, protupravno, svjesno i namjerno oduzimanje života nekoj osobi. Kako je kod ubojstva riječ o protupravnom djelovanju, izvršenje smrtne kazne ne predstavlja ubojstvo, jer u tom slučaju ne postoji protupravnost. Prema motivu, ubojstva mogu biti afektna (u afektu) i utilitarna (iz koristoljublja). U našim se krajevima daleko češće dogadaju afektna ubojstva. Pokušaj ubojstva predstavlja namjeru i početak radnji kojima bi se nekome oduzeo život, ali krajnji cilj ostaje neizvršen (pritom nije presudno je li do oštećenja zdravlja uopće došlo i u kojem intenzitetu). Simulirano ubojstvo je prikazivanje samoubojstva ili nesretnog slučaja kao ubojstvo. Disimulirano ubojstvo je prikazivanje ubojstva kao samoubojstvo ili nesretni slučaj.