Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

udlaga, svako kruto ili elastično sredstvo pomoću kojeg se imobilizira ozlijeđeni ili bolesni dio tijela. Udlaga može biti građena od sadre, metala, plastike, drva (npr. Ditrichsova, transportna udlaga koja služi za imobilizaciju kuka i natkoljenice uz istovremenu ekstenziju, a sastoji se od dviju postraničnih daščica i od manje poprečne za petu preko koje se izvodi ekstenzija), ali i od kombinacije dvaju materijala, kao npr. Tobrukova udlaga (→ metalna šina). Prema namjeni, postoje udlage: 1. za transportnu imobilizaciju (→ transportna imobilizacija, → metalna šina); 2. za terapijsku imobilizaciju. Terapijske udlage su standardne, kao npr. Braunova udlaga, Böhlerova udlaga i dr.