Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

„café au laitˮ mrlje, bezazlene, okruglaste ili ovalne, katkada nazubljene, omeđene, homogene mrlje, boje bijele kave do sivo-smeđe, veličine jagodica prsta pa do dlana. Postojanje više od 5 ovakvih promjena smatra se dokazom neurofibromatoze.