Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Ćulumović, Pavao (1868-1963), internist, bolnički liječnik u Osijeku, Ogulinu, Bjelovaru i Zagrebu. Jedan od tvoraca moderne interne medicine u Hrvatskoj, prvi u nas uveo znanstvenu laboratorijsku dijagnostiku unutrašnjih bolesti.