Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Abderhalden, Emil (1877-1950), švicarski fiziolog i biokemičar, sveučilišni profesor u Berlinu, Halleu i Zürichu. Bavio se fiziološkom kemijom, navlastito kemijom bjelančevina, otkrivši obrambene enzime organizma na strane bjelančevine. Proučavao kemiju ishrane, posebice metabolizam cistina. Sastavio veliki priručnik fiziološke kemije kao i priručnike biokemijskih i biologijskih radnih metoda.