Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

evolucija, progresivni razvitak živih bića od jednostavnih prema složenijima. 1) kemijska e., od plinova iz atmosfere nastaju jednostavni organski spojevi (aminokiseline, šećeri, baze nukleinskih kiselina); 2) biološka e., stvaranje prvih bjelančevina i nastajanje genetske šifre (nukleinske kiseline), koja omogućuje nastanak prvih živih bića podložnih zakonima prirodnog odabiranja (→ darvinizam). Prvi prokarioti nastaju prije 3 milijarde, a prvi eukarioti prije milijardu godina. Suvremena citogenetska istraživanja ukazuju na bitnu ulogu mutacija i kromosomskih promjena u evoluciji (→ filogeneza).