Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Fabriciusova bursa (bursa Fabricii), limfoepitelni organ u ptice u obliku nakupine limfnog tkiva oko divertikuloidnog izdanka kloake; primarni ili središnji limfni organ za diferencijaciju limfocita B. U sisavaca ulogu burse ima koštana srž (ekvivalent ili analog burse).