Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

facijalis (facialis), ličan, dio naziva za anatomsku strukturu koja je topografski i funkcionalno vezana uz područje lica: 1. nervus facialis (lični živac), mimični živac, sedmi moždani živac koji posjeduje motorne niti kojima se priključuju sekrecijske parasimpatičke, okusne i senzibilne niti. Jezgre ovih vlakana nalaze se u području rombične udubine. Živac izlazi iz mozga između mosta i produžene moždine, zatim kroz unutarnji slušni hodnik dolazi do facijalnog kanala (Fallopiev kanal), koji ide najprije lateralno, pa zavija natrag i dolje te završava sa stilomastoidnim otvorom gdje n. facialis dolazi u retromandibulsku udubinu. Po izlasku iz kanala u retromandibulskoj udubini živac se grana po licu, gdje inervira mimičnu muskulaturu. U kanalu daje ogranke za inervaciju suzne žlijezde (nervus petrosus maior), te inervaciju potčeljusne žlijezde i žlijezda dna usne šupljine, kao i okusne niti za jezik ispred ogradenih papila (chorda tympani); 2. arteria facialis (lična arterija), odlazi od vanjske karotidne arterije u području vrata i svojim ograncima opskrbljuje strukture u području lica.