Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

gadolinij (Gd), kemijski element, at. broj 64, at. mase 157,25, iz skupine lantanida. Zbog paramagnetičnih svojstava primjenjuje se u kompleksu kao kontrastno sredstvo u magnetnoj rezonanciji za dijagnostiku patoloških tvorbi. U ionskom obliku vrlo je toksičan, dok je u kompleksu gadolinij-DTPA prikladan za intravazalnu primjenu. Distribucija i ekskrecija u organizmu slični su vodotopivim kontrastnim sredstvima.