Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

habitualna luksacija (luxatio habitualis), ponavljano iščašenje zgloba, nastaje pri normalnim pokretima zgloba ili pri neznatnoj traumi. Gotovo isključiva lokalizacija su patela i rameni zglob. Kod habitualnog iščašenja patele (luxatio habitualis patellae) iver se pri savijanju koljena pomiče prema van, da bi se pri ispružanju koljena vratio prvobitni položaj. Najčešći je uzrok u promijenjenim anatomskim odnosima koljenskog zgloba. Habitualnom iščašenju ramena (luxatio habitualis articuli humeri) uzrok je nestabilnost zgloba uz moguće prirođene promjene zglobnih tijela. Glava nadlaktične kosti se luksira u pravilu prema naprijed i prema pazušnoj jami, a vrlo rijetko prema straga. Najčešće se javlja u muškaraca u srednjoj životnoj dobi. Dijagnoza habitualne luksacije se postavlja anamnestički. Liječenje je kirurško.