Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

Ia-antigeni, (engl. I. region-associated antigens), molekule na staničnoj površini različitih tkiva koje su proizvod lokusa gena Ir u sklopu glavnog sustava histokompatibilnosti. Svaka molekula sastoji se od lanca alfa i lanca beta. Ia-molekule mogu u suradnji sa stranim antigenima aktivirati stanice T zajedno sa stvaranjem interleukina-1. U ljudi la-antigeni odgovaraju DR-antigenima.