Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

kalciduktin, lipoprotein u voltažnim kanalima staničnih membrana preko čijih hidrofilnih grupa kližu kalcijski ioni u stanicu. Za hidrofilne grupe kalciduktina vežu se antagonisti kalcija i tako proizvode svoje učinke.