Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

kineziologija, u najširem smislu, nauka o pokretima. Dio kineziologije koji se bavi mehanikom pokreta naziva se → biomehanika. Osim biomehanike, kineziologija obuhvaća saznanja iz biologije, fiziologije, psihologije, pedagogije i sociologije pokreta koja su važna za analizu i razumijevanje čovjekovih pokreta. Kineziologijska medicina proučava patološke procese, koji nastaju u vezi s pokretima, i djelovanje pokreta u suzbijanju i liječenju patoloških procesa, kao i u rehabilitaciji. Elektromiografska kineziologija, grana elektromiografije koja se bavi analizom pokreta i držanja (položaja) dijelova tijela snimanjem akcijskih potencijala mišića. Osobito je važna u ortopediji i rehabilitaciji.