Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

laceracija (laceratio), razderotina kože ili sluznice na jednoj strani organa ili dijela organa izazvana ozljedom, oboljenjem ili drugim uzrokom.