Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

ljevkasta prsa (pectus excavatum, pectus infundibuliforme, pectus recurvatum, udubljena prsa, postolarska prsa), deformitet prsnog koša kod kojeg su uleknute prsna kost i rebrane hrskavice (najjače u donjem dijelu). Kod najtežih slučajeva ksifoidni se nastavak potpuno približi kralješnici, a srce je potisnuto ulijevo. Uzroci: prirođeni (familijarna pojava, kod Marfanova sindroma), stečeni (rahitis, vlak retrosternalnih sveza). Simptomi: češće asimptomatski (simetričan, asimetričan, širi ili uži, dublji ili plići lijevak), a rjeđe simptomatski deformitet zbog pojave komplikacija (bronhitis, bronhopneumonija, aritmija srca i dr.). Na profilnoj rendgenskoj slici procjenjuje se udaljenost prsne kosti od kralješnice. Liječenje je konzervativno (fizikalna terapija) i kirurško. Indikacija za operaciju: komplikacije, psihoneurotski poremećaji zbog deformiteta. Kirurška tehnika: subperihondralna resekcija rebranih hrskavica (II-VII), mobilizacija i antepozicija prsne kosti, te stabilizacija sternuma u korigiranu položaju (pomoću Rehbeinovih pločica, koštanih transplantata i dr.).