Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

madež (naevus, nevus, znamenka), ograničena mana kože ili sluznice, nastala zbog poremećaja embrijskog razvoja. Očituje se već pri porođaju ili kasnije, tijekom života. Pigmentacija u području nevusa može biti smanjena (depigmentirani, anemični, atrofični madež) ili pojačana (pigmentni madež). U području madeža mogu se pojačano stvarati kožni adneksi, vezivo ili epidermis, živci te krvne žile (vaskulozni, teleangiektatični madež, naevus flammeus), a postoje i organoidni madeži. Kako neki, napose pigmentni madeži, mogu maligno alterirati, ne treba ih iritirati kemikalijama, a valja izbjegavati mehaničke pritiske. Manje madeže ne treba dirati. U indiciranom slučaju liječenje obuhvaća krioterapiju ili kirurško odstranjenje (uklonjeno tkivo mora se histološki pregledati!).