Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

nadlaktica (brachium), proksimalni dio gornjeg ekstremiteta, čiju granicu prema ramenu čini insercijska linija velikog prsnog mišića. Granica prema laktu je zamišljena crta koja ide kružno oko 2-3 cm iznad lakatnog zgloba. Međumišićna pregrada dijeli nadlakticu na prednju i stražnju ložu. U prednjoj loži, ispred nadlaktične kosti s medijalne i lateralne strane dvoglavog mišića, nalaze se krvne i limfne žile te živci nadlaktice. U stražnjoj loži, iza nadlaktične kosti, nalaze se troglavi mišić, radijalni živac i duboka arterija nadlaktice s pratećom venom.