Medicinski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAGALERIJAKONTAKT

obraz (bucca), postranični dio lica koji gore dopire do zigomatične kosti, straga do prednjeg ruba maseteričnog mišića, dolje do donjeg ruba trupa čeljusti, a njegovu prednju granicu čini nazolabijalna brazda. Građen je od kože, potkožnog masnog tkiva mišićnog sloja i sluznice.