Štampar, Andrija

traži dalje ...

Štampar, Andrija (1888-1958), stručnjak za socijalnu medicinu i higijenu. Organizirao javnu zdravstvenu službu u Jugoslaviji između dvaju ratova potakavši osnivanje domova narodnog zdravlja i raznovrsnih preventivnih ustanova. Organizirao i javnu zdravstvenu službu u Kini. Bio je sveučilišni profesor u Zagrebu, direktor Škole narodnog zdravlja, rektor Zagrebačkog sveučilišta i predsjednik JAZU. Jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1992.

Citiranje:

Štampar, Andrija. Medicinski leksikon (1992), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 28.2.2024. <https://medicinski.lzmk.hr/clanak/14011>.