epitelno tkivo

traži dalje ...

epitelno tkivo (epitel), vrsta tkiva za koju je karakterističan zatvoreni simještaj stanica: prostor među njima smanjen je na uske procijepe (oko 20 nm) ispunjene malenom količinom amorfne međustanične („cementne") tvari i premošćene međustaničnim spojevima. Taj zgusnuti smještaj epitelnih stanica uzrokuje njihovo međusobno oblikovanje (poliedrične su a plohe su im fasetirane). Osim u nekim endokrinim žlijezdama, gdje čine nepravilne trodimenzijske nakupine, epitelne stanice su smještene u slojevima i zbog toga izrazito bipolarno diferencirane. Epitelno tkivo je avaskularno. U organima koje izgrađuje (parenhimni organi), hrani se difuzijom iz kapilarne mreže u vezivnom dijelu organa (stroma). Vijek trajanja epitelnih stanica je kratak (3 dana u crijevu, 30 dana u epidermisu), pa je sposobnost regeneracije dobro izražena (više u pokrovnom nego u žljezdanom epitelu). Jednoslojni epitel regenerira proliferacijom stanica u posebnim područjima (želučane jamice, Lieberkuhnove kripte), a višeslojni i višeredni diobama bazalnih stanica (epidermis). Epitelno tkivo je prvo i osnovno tkivo; javlja se u najranijim stadijima embrijskog razvitka (zametni listići, prasegmenti) i iz njega se razviju sva ostata tkiva. Potječe od svih triju zametnih listića: ektoderma (epidermis, usna šupljina), endoderma (probavni sustav) i mezoderma (krvožilni i urogenitalni sustav). Tijekom razvitka epitel može poprimiti atipične oblike: mezenhimski (timus: epitelno-retikulske stanice, zubni vrč: caklinska pulpa) ili bude sasvim atipičan (lećne niti). Postoje i prijelazni oblici prema drugim vrstama stanica (epiteloidne i mioepitelne stanice). Epitelno tkivo obavlja u tijelu različite funkcije: pokrivanje slobodnih površina, apsorpcija, sekrecija, ekskrecija, transport tvari, difuzija plinova, transport površinske sluzi cilijama, apsorpcija svjetlosti pigmentom, primanje podražaja, podloga osjetnim i spolnim stanicama. Epitel s najvećim brojem funkcija je sinciciotrofoblast na površini korionskih resica posteljice. Podjela prema funkciji: pokrovni, žljezdani i osjetni epitel.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1992.

Citiranje:

epitelno tkivo. Medicinski leksikon (1992), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://medicinski.lzmk.hr/clanak/4029>.