kineziologija

traži dalje ...

kineziologija, u najširem smislu, nauka o pokretima. Dio kineziologije koji se bavi mehanikom pokreta naziva se → biomehanika. Osim biomehanike, kineziologija obuhvaća saznanja iz biologije, fiziologije, psihologije, pedagogije i sociologije pokreta koja su važna za analizu i razumijevanje čovjekovih pokreta. Kineziologijska medicina proučava patološke procese, koji nastaju u vezi s pokretima, i djelovanje pokreta u suzbijanju i liječenju patoloških procesa, kao i u rehabilitaciji. Elektromiografska kineziologija, grana elektromiografije koja se bavi analizom pokreta i držanja (položaja) dijelova tijela snimanjem akcijskih potencijala mišića. Osobito je važna u ortopediji i rehabilitaciji.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1992.

Citiranje:

kineziologija. Medicinski leksikon (1992), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 25.5.2024. <https://medicinski.lzmk.hr/clanak/6853>.